مشتری گرامی؛ بانک سپه در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیک و همچنین تسهیل فرآیند رفع مغایرت تراکنش های ناموفق، اقدام به راه اندازی سایت اینترنتی برای پی گیری این تراکنش ها نموده است .

تراکنش های ناموفق؛ به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که از طریق یکی از بسترهای الکترونیک (اینترنت ، ATM ، POS و...) انجام شده و علی رغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک، دریافت نشده است .

به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه، خواهشمنداست به نکات زیر توجه فرمایید؛

  -  تراکنش ها باید از دستگاه های خودپرداز یا محیط اینترنت انجام شده باشند.

  -  دارندگان کارت های بانک سپه که برای انتقال وجوه به سایر بانک ها از دستگاه های خودپرداز بانک های دیگر استفاده نموده اند نیز می توانند تراکنش های ناموفق را از این طریق پی گیری کنند.

  -  مغایرت تراکنش های برداشت ناموفق حداکثر طی مدت 48 ساعت و مغایرت تراکنش های انتقال ناموفق حداکثر طی مدت 72 ساعت به صورت واریز گروهی انجام خواهد گردید. لذا در صورت کنترل صورت حساب و عدم واریز مغایرت پس از موعد مذکور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

  -  با توجه به ارسال پیام کوتاه هنگام ثبت اطلاعات، در درج شماره تلفن همراه خود، نهایت دقت را به خرج دهید. بدیهی است هرگونه سوء استفاده از اطلاعات، ناشی از ورود شماره تلفن همراه اشتباه به عهده شخص متقاضی است.

  -  برای پی گیری تقاضا ها علاوه بر سایت اینترنتی بانک سپه می توانید به هریک از شعب این بانک مراجعه فرمایید.

  -  مطابق اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مغایرت های پایانه فروش پیگیری از سمت بانک پذیرنده کارت مقدور می باشد.

  -  جهت ثبت مغایرت های مربوط به خرید پایانه های فروش(POS) از سامانه میز امداد شتاب استفاده گردد. تلفن: 29911-021