در حال بار گزاری...
یکشنبه 26 دی 1400
راهنما
توضیحات

مغایرت تراکنش های برداشت و خرید ناموفق حداکثر طی مدت 48 ساعت و مغایرت تراکنش های انتقال ناموفق حداکثر طی مدت 72 ساعت به صورت واریز گروهی انجام خواهد گردید. لذا در صورت کنترل صورت حساب و عدم واریز مغایرت پس از موعد مذکور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

* * * * *

مشتری گرامی، مطابق اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مغایرت های پایانه فروش پیگیری از سمت بانک پذیرنده کارت مقدور می باشد.

* * * * *


كليه حقوق اين سایت متعلق به بانک سپه مي باشد