در حال بار گزاری...
یکشنبه 26 دی 1400
انتقال ناموفق
اطلاعات کارت ها:
شماره کارت مبدا: *  بانک مبدا:
شماره کارت مقصد: * بانک مقصد:
شرح انتقال:
مبلغ انتقال:
 ریال  *
انتقال از:
تاریخ انتقال:
*
زمان انتقال:
اطلاعات تراکنش:
شماره تراکنش: * شاخص شعبه/ دستگاه:
اطلاعات مشتري:
نام مشتري: * شماره تلفن :
شماره همراه: جهت ارسال پیام کوتاه نتیجه بررسی
توضيحات:
توضيحات:
عبارت داخل کادر: *
 
توضیحات

مغایرت تراکنش های برداشت و خرید ناموفق حداکثر طی مدت 48 ساعت و مغایرت تراکنش های انتقال ناموفق حداکثر طی مدت 72 ساعت به صورت واریز گروهی انجام خواهد گردید. لذا در صورت کنترل صورت حساب و عدم واریز مغایرت پس از موعد مذکور، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام نمایید.

* * * * *

مشتری گرامی، مطابق اطلاعیه بانک مرکزی در خصوص مغایرت های پایانه فروش پیگیری از سمت بانک پذیرنده کارت مقدور می باشد.

* * * * *


كليه حقوق اين سایت متعلق به بانک سپه مي باشد